Program 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Directia 5 Agricultura, siguranta si securitate alimentara
Contract 51-093 / 14.09.2007

Titlul proiectului:  
« BIOTEHNICI DE PROTECTIE A CULTURILOR DE LEGUME UTILIZÂND PRODUSE ECOMONALE »

Acronim: ECOLEG

Perioada de desfasurare a proiectului: 18 septembrie 2007 – 18 noiembrie 2010

 

Parteneri:

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Tel. 40-264-405300; staff@staff.ubbcluj.ro
Fax: 40-264-591906 RO- 400084 CLUJ-NAPOCA
http: www.ubbcluj.ro
 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CHIMIE « RALUCA RIPAN »
Str. Fântânele nr.30 RO-400294 CLUJ NAPOCA,
Telefon 40-264-580165,
Fax.40-264-420441 E-mail: mfenesan@chem.ubbcluj.ro

Director de proiect: dr. ing. Maria Pojar-Feneşan


Partener 1 : Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara CLUJ-NAPOCA
www.usamvcluj.ro, responsabil proiect: prof. dr.Gavrila MORAR

Partener 2 : Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură BACĂU
www.legumebac.ro ; responsabil de proiect: dr. ing. Maria CĂLIN

Partener 3 : Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultura IERNUT
www.scdliernut.ro ; responsabil de proiect : drd. ing. Minerva HEITZ

Partener 4 : Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola TURDA
www.scdaturda.ro responsabil de proiect : dr. ing. Felicia MURESANU

 

Autoritatea Contractanta :
Ministerul educatiei cercetării si tineretului
Centrul National de management programe

Finantare prin PLANUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE 2

REZUMATUL PROIECTULUI

Exigenţele faţă de mediu vor fi din ce în ce mai pregnante în viitor în activitatea agricolă. Consumatorii nu mai cer agricultorilor să asigure doar autosuficienţa alimentară. Aceştia vor mai multă garanţie sanitară, mai multă calitate, mai multă protecţie a mediului. Alternativele de combatere bazate pe substanţe emise de insecte, cu rol de mesaje informaţionale, esenţiale pentru viaţa lor, este azi o necesitate. Influenta pe care mesagerii chimici interspecifici, ecomonii (feromoni si analogii lor) o au asupra comportamentului insectelor îi transformă în posibile mijloace de combatere a dăunătorilor.

In gradina de legume exista insecte daunatoare, din Ordinul Lepidoptera cum sunt: Helicoverpa armigera (Heliothis armigera) - omida fructificatiilor (Lepidoptera, Noctuidae) – polifag, daunator major al bumbacului si porumbului, care in regiunile mediteraniene ataca frecvent legumele: tomatele, varza, vegetalele: leguminoase, cucurbitacee, dar si planta de tutun, florile - garoafele (pink) si coniferele; Plutella xylostella – molia verzei – diamondback moth - dăunător la vărzoase şi bulboase.

Pentru a nu avea pierderi importante de recolta sunt necesare tratamente costisitoare si uneori ineficiente, cunoscut fiind ca organismul insectelor se adapteaza, apare rezistenţa. Pesticidele folosite intens, duc la poluarea mediului  dezechilibre biologice şi nu în ultimul rând la afectarea sănătăţii consumatorilor de legume.

Ecomonii sunt mijloace de „luptă” deosebite, care se înscriu în actuala politică agricolă europeană. Aceste molecule care difuzează local şi în cantităti infime (0.1-1mg), nu prezintă nici un risc pentru sănătatea consumatorilor de produse agricole şi nici pentru mediu.

Studiem, teoretic şi practic, o nouă strategie de control a insectelor, fitofagi, daunatori ai legumelor, folosind feromoni si analogi de feromoni intr-o tehnologie de combatere selectivă, specifică, friendly environmentaly.  

Scopul si directiile de lucru sunt:

1. sinteze:

 • obţinerea unor compuşi-modificatori de comportament, în speţă, feromoni sexuali ai speciilor Plutella xylostella;Helicoverpa (Heliothis)(Lepidoptera, Noctuidae)
 • obtinerea unor analogi ale structurilor feromonale ale speciilor studiate

2. testări – experimente în câmp :

 • se va determina potenţialului atractant a unor noi variante feromonale, sintetice
 • se vor monitoriza si evalua populatiile de Plutella xylostella, respectiv Heliothis armigera in zone pedoclimatice din Trasilvania si Moldova
 • se va testa capacitatea analogilor sintetizati de a produce dezorientarea masculilor (mating disruption MD) si reducerea populatiilor sub pragul de dăunare prin împiedicarea împerecherii.

Aceasta biotehnica de protectie MD folosind analogi ai feromonilor pentru dezorientare, este originala si de actualitate ; reduce încărcătura toxică a legumelor de consum cât şi acumulările de chimicale în sol, nefiind nevoie de tratamente intense cu insecticide tot mai agresive în zonele de cultură. Astfel nu este afectată biocenoza, nu e distrus echilibrul biologic şi nici sănătatea consumatorilor, iar costurile sunt mai reduse.

Consortiul care realizează acest proiect este format din 5 unităţi de cercetare (colective din două universităţi şi trei staţiuni de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură) îndeplinind astfel obiectivul general al Programului 4: creşterea competitivităţii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, iar tematica abordată se încadrează în obiectivele direcţiei 5 de cercetare: promovarea agriculturii sustenabile, creşterea securităţii alimentare şi a siguranţei alimentelor.

Obiectivele specifice ale proiectului ECOLEG
 • studiul si sinteza unor alchene functionalizate - feromoni sexuali ai speciilor Heliothis armigera si Plutella xylostella - si testarea atractivitatii unor variante propuse pentru monitorizarea populatiilor acestor daunatori, in culturi de varza, in conditii pedoclimatice din Transilvania si Moldova
 • studiul, sinteza şi testarea unor analogi de structuri feromonale, în scopul folosirii lor în metoda ecologică de reducere a dăunătorilor, bazată pe împiedicarea împerecherii (mating disruption).

Noutatea demersului nostru consta in variantele de sinteza dar si cockteilurile feromonale propuse, cat mai ales in folosirea analogilor cu structura eterica in tehnicii MD : atat analogii cit si utilizarea lor in gradina de legume sunt noutati la nivel international, solutii brevetabile )

Rezultate urmărite
 • produse : variante feromonale si analogi eterici ai feromonilor pentru monitorizarea si reducerea dăunătorilor din grădina de legume în tehnici de protectie integrată
 • tehnologii de sinteză în laborator a feromonilor si analogilor lor eterici
 • tehnologia - biotehnica - de aplicare a produselor în câmp
 • diseminarea rezultatelor : - participarea la congrese, simpozioane stiintifice cu postere si/sau comunicări - organizarea de mese rotunde, workshop
Responsabilităţile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului

Activităţile prevăzute a se desfăşura în cadrul proiectului sunt:

 1. în Etapa I [ 1oct. 2007 – 31 decembrie 2007 ]
  Studiu de caz: daunatori polifagi in culturi de legume – posibilitati de combatere utilizand ecomoni


  Activitati partener conducator CO - obiective
  • se vor studia posibilitătile, economic fezabile, de sinteza a feromonilor, catene de 16 atomi, nesaturate, functionalizate prin investigarea metodelor de sinteză stereoselective, a metodelor de purificare si analiză
  • se vor studia modalitati de captare a polifagilor in grădina de legume
  Activitati parteneri P1,P2, P3, P4 - obiective
  • se vor face studii relativ la biologia si comportamentul fitofagillor Heliothis armigera, respectiv Plutella xylostella în zone din Transilvania si Moldova
 2. în Etapa II [1 ian. 2008 – 30 noiem 2008]
  Elaborarea solutiei de monitorizare in camp folosind feromoni a unor daunatori din cultura de varza


  Activitati ale partener CO cu obiectivele:
  • se va realiza sinteza cockteilului feromonal tehnologie de laborator se va elabora un model de capcana (marime, forma, design) pretabil a fi folosit în câmp
  • se va realiza un site WEB cu o parte publica, pentru diseminarea informatiilor si o parte privata, pentru comunicarea directa intre parteneri
  Activitati ale Partenerilor 1,2,3,4 cu obiectivele
  • înfiintarea loturilor experimentale; instalarea capcanelor în câmp ; urmărirea aparitiei daunatorilor
  • observatii comparative cu un lot martor ; estimarea populatiilor
  Activităti comune cu obiectivele:
  • diseminarea informatiilor obtinute prin participare la manifestari stiintifice din domeniu
  • workshop al consortiului pentru stabilirea strategiilor viitoare
 3. în Etapa III (1 dec. 2008 – 31 oct. 2009)
  Elaborarea solutiei de combatere a daunatorilor de la varza prin metoda dezorientarii folosind analogi de feromoni


  Activitati CO cu obiectivele:
  • se vor prepara analogi cu structura eterica ai feromonilor fitofagilor
  • se vor studia dispenserii utilizabili in tehnica MD – material, forma – care sa asigure o rata de evaporare (releasing) cit mai constanta in conditiile de temperatura inalta din perioada de vegetatie la varza
  Activitati P1, P2, P3, P4 cu obiectivele:
  • înfiintarea loturilor experimentale
  • experimentarea modelului prin instalarea în câmp a capcanelor cu feromoni pentru monitorizarea populatiilor de Heliothis armigera si Plutella xylostella respectiv a dispenserilor pentru combaterea prin dezorientare
  • se va participa la manifestări ştiinţifice nationale (2) conferinte internationale
 4. în Etapa IV (1 nov. 2009– 30 sept. 2010)
  Experimentarea in cimp a biotehnicii propuse


  Activitati CO cu obiectivele:
  • se va realiza sinteza cockteilului feromonal – varianta optimizata
  • se va elabora tehnologia de laborator pentru sinteza analogilor propusi
  Activitati comune:
  • experimentare şi elaborarea metodei de utilizare a analogilor
  • se va definitiva pagina WEB , iar informatiile obtinute vor fi diseminate prin : articole stiintifice si participari la conferinte
VALOAREA PROIECTULUI

 

 
TOTAL
2007
2008
2009
2010
buget
cof
buget
cof
buget
cof
buget
cof
buget
cof
CO - ICCRR CN
1.200.000
0
30.000
0
284.509
0
435.491
0
450.000
0
P1
USAMV CN 
150.000
0
20.000
0
31.150
0
48.850
0
50.000
0
P2
SCDL Bacau 
200.000
0
10.000
0
17.868
0
102.132
0
70.000
0
P3
SCDL Iernut 
250.000
5.000
20.000
0
39.287
0
110.713
0
80.000
0
P4
SCDL Turda 
200.000
0
40.000
0
56.007
0
73.993
0
30.000
0
TOTAL proiect
2.000.000
5.000
120.000
0
428.821
0
771.179
0
680.000
0

 

 

Participari la Conferinte:

4th APACE 2007 “The 4th Asia-Pacific Conference on Chemical Ecology” (APACE 2007) , 10 - 14 septembrie – TSUKUBA, JAPONIA

11th Belgian Organic Synthesis Symposium BOSS XI Ghent University, Ghent (Belgium), July 13-18, 2008

ABIC 2008 – "Agricultural Biotechnology for a competitive and sustainable future" 24 - 28 august 2008 – CORK IRLANDA 3 postere

Ultimele stiri

 • 10/29/2008
  Apel pentru proiecte de cercetare in sprijinul IMM


  Bugetul alocat pentru program este de 78.550.000 euro.
  Termenele-limita pentru depunerea proiectelor sunt: 18 decembrie 2008 pentru etapa 1 si
  28 mai 2009 pentru etapa a 2-a.

  Procedura de evaluare se desfasoara in doua etape:
  Etapa I : se transmite o schita de cel mult 12 pagini, in care se vor prezenta aspectele esentiale ale proiectului.
  Etapa II : pentru propunerile acceptate in aceasta etapa, coordonatorii trebuie sa furnizeze o propunere de proiect completa.

  Eligibilitate: pot participa cel putin 3 asociatii / grupari independente de IMM-uri din 3 state membre UE sau tari candidate. Se accepta si alternativa cu o asociatie / grupare europeana de IMM-uri avand sediul intr-un stat membru UE sau intr-un stat candidat. Aceasta asociatie / grupare trebuie sa fie constituita din cel putin 3 entitati juridice independente stabilite in 3 state membre sau tari candidate.

  Cel putin 2 participanti trebuie sa actioneze in domeniul cercetarii si al dezvoltarii tehnologice (sa aiba capacitatea de a realize activitati de cercetare la solicitarea asociatiei / gruparii, independent de orice alt participant.

  Cel putin 2 participanti trebuie sa fie IMM-uri (alte intreprinderi sau utilizatori finali) stabiliti in 2 state membre sau tari candidate.

  Regula finantarii proiectelor este cea a rambursarii costurilor eligibile, in proportie de 50%, 75% sau 100%, in functie de tipul proiectului si tipul organziatiei solicitante.

  http://www.minind.ro/plan_sectorial/anunt10092008.pdf


  Sursa: Eu-Ro Journal
 • 6/21/2008
  competitie


  S-a lansat o noua competitie, a carei rezultate vor fi publicate la sfarsitul lunii iunie
 • Despre noi | proiecte | produse | parteneri | contact © 2008. Site realizat si gazduit de Coral Design